NOWE PRAWO KONSUMENCKIE
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
I DOWODOWE

Dzięki nam spełnisz je i dodatkowo
zbudujesz zaufanie wśród klientów
wystarczy się zintegrować !

ZAWIERANIE UMÓW
DROGĄ ELEKTORNICZNĄ
NIE BYŁO TAK PROSTE I BEZPIECZNE

Przy pełnej kontroli wiarygodność
i elastyczność rozwiązania z podpisem elektronicznym

ZABEZPIECZ SWOJE ZDJĘCIA
OPISY PRODUKÓW LUB USŁUG
ZAMIESZCZAJĄC JE I PODPISUJĄC JE ELEKTRONICZNIE

Dzięki temu będziesz
dysponował materiałem dowodowym
w razie naruszenia Twoich praw autorskich

Jesteś przedsiębiorcą

Spełnij obowiązki informacyjne i dowodowe zawieranych umów przez internet. Wszystkie Twoje dokumenty podpiszemy i poświadczymy elektronicznie.


Sprawdź ofertę
Jesteś konsumentem

Załóż bezpłatne konto i kontroluj umowy zawierane przez internet. Cały czas masz dostęp do wszystkich dokumentów wygenerowanych przez przedsiębiorcę.


Załóż bezpłatne konto